UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuwe Artsen Podcast: Hoe ga je om met informatieverzoeken van Veilig Thuis?

Veilig Thuis benadert artsen soms met een verzoek om informatie over een patiënt. Dat gebeurt in een situatie waarbij er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Hoe gaat je hier als arts mee om?


  » Volledige artikel

meer nieuws