UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Welkom op GGDmanagement.nl

Deze website wordt in zeer nauw overleg met een aantal van de ggd directeuren, ggd managers, ggd inkopers en ggd bestuursleden van de ggd vestigingen die nederland rijk is.

Deze website is letterlijk mede gemaakt door en voor de ggdmanagers, ggd besturen, ggd directeuren en maakt het makkelijk om voor de ggd manager, ggd inkopers of ggd directeuren van ggd instellingen op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het ggd management te vinden. Op deze ggd management site zijn de interessantste websites, ggd nieuws en ggd medischnieuws uit de ggd sector te vinden, welke mede zijn aangegeven door het ggdmanagement, ggd directeuren of de ggd inkopers uit de ggd sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de GGD branche.

Verder vinden de ggd directeuren, de ggd directie de ggd besturen en het ggd management het belangrijk om snel de meest vertrouwde ggd toeleveranciers uit de ggd sector te vinden. Zeker als het gaat om voor het ggd management, ggdbestuur of de ggdinkopers deze vinden hier een overzicht van de voor hun zo vertouwde ggd toeleveranciers voor bijvoorbeeld ggd inrichtingen, ggd apparatuur, enz kortom de meest vertrouwde ggd toeleveranciers, maar vooral veel ggdnieuws, heel veel ggd en geneeskundig nieuws uit de ggd sector.meer nieuws

PublicatiesNieuws

 • Thuisbehandeling hartfalen mogelijk

  Door de inzet van een verpleegkundig specialist en technologie kunnen patiënten thuis worden behandeld en kan een ziekenhuisopname worden voorkomen

 • Bestaande behandeling bij premature baby's niet altijd nodig en mogelijk schadelijk

  Behandeling van te vroeg geboren kinderen bij wie het bloedvat dat het lichaam voor de geboorte van zuurstof voorziet niet direct vanzelf sluit, is niet standaard nodig. Afwachten tot dit bloedvat, de ductus, vanzelf sluit is net zo veilig, blijkt uit onderzoek gecoördineerd vanuit het Radboudumc. Er zijn zelfs voorzichtige aanwijzingen dat medicatie waardoor de ductus sluit de kans op chronische longschade vergroot. Dit meldt het Radboudumc. 

 • 'Mensen met LVB verdienen meer kansen op arbeidsmarkt'

  Lector Weerbaarheid Piet Geert Nicolay aan NHL Stenden Hogeschool vindt het jammer en onnodig dat er nog veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn die geen werk hebben, terwijl de arbeidsmarkt zo hard extra werknemers nodig heeft. Uit onderzoek van Nicolay blijkt dat er juist onder deze groep werklozen veel arbeidspotentie is. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 

 • Flinke toename gebruik afslankmiddelen sinds ze in basispakket zitten

  Openbare apotheken verstrekten in 2022 naar schatting aan bijna 17.000 mensen een middel voor afslanken. Dat is bijna zoveel als in 2021. De bijbehorende uitgaven vertienvoudigden zelfs, waarbij deze grotendeels werden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

 • Posttraumatische problemen blijken vaak uiting van bestaande problemen

  Een deel van de mensen die recent is getroffen door geweld, ongeval of serieuze bedreiging kampt met psychische, sociale, juridische en financiële problemen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze problemen vaak al aanwezig waren vóór zij getroffen werden. Zo had ongeveer 80 procent van de slachtoffers met ernstige psychische klachten hier in de twee jaar daarvoor al mee te kampen. Van de slachtoffers met een gebrek aan steun, was ook bij circa 80 procent daar al sprake van. Veel problemen na een recent trauma moeten dus eerder als chronische dan als nieuwe problemen worden beschouwd, blijkt uit onderzoek van Tilburg University.