UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuws

 • Ziekenhuizen hikken tegen vaccinatie aan

  Ziekenhuizen beraden zich op de meest effectieve wijze om het eigen personeel tegen covid-19 gevaccineerd te krijgen. Verplichten is arbeidsrechtelijk niet mogelijk. Afgaand op ervaringen met de griepprik zou dit kunnen betekenen dat slechts een kwart tot een derde van het personeel zich laat inenten.

 • Advies inzake wettelijke mondkapjesplicht

  Afgelopen dinsdag is de mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten ingegaan. Dit roept veel vragen op bij artsen en patiënten rondom de uitzonderingsgevallen.

 • Jos de Blok: ‘Beleidsmakers in de zorg missen vakkennis’

  Buurtzorg-directeur Jos de Blok heeft geen politieke ambities. Toch zit hij sinds kort in het bestuur van de nieuwe politieke partij Zorgend Nederland. ‘Als professionals echt zeggenschap krijgen over hun werk, krijg je betere, duurzamere en doelmatigere uitkomsten.’

 • ‘Grootschalige uitwisseling IC-data zet de trend voor de hele zorg’

  Dat Nederlandse ziekenhuizen op grote schaal IC-data gaan uitwisselen, is baanbrekend en uniek in de wereld. Dat zegt projectleider Paul Elbers van Amsterdam UMC, die de opzet van het Dutch ICU Datawarehouse uit de doeken doet. 'De ziekenhuizen zijn eigenaar van de modellen die dit oplevert.'

 • Van Ark houdt nog vast aan 45-minutennorm

  Minister Van Ark houdt vast aan de 45-minutennorm als spreidingsnorm voor SEH’s en afdelingen acute verloskunde. Dit ondanks het feit dat de norm voor spoedzorg een wetenschappelijke basis mist, zoals de Gezondheidsraad recent concludeerde. ‘Er zijn veel meer factoren die de gezondheidsuitkomsten van de patiënt beïnvloeden’, verklaarde de minister onlangs een Kamerbrief. Daarom moeten we volgens Van Ark breder naar het zorglandschap kijken.

 • Slim huis kan functionele gezondheid ouderen monitoren

  Met relatief laagdrempelige technologie, is het mogelijk om via machine learning de functionele gezondheid van ouderen te monitoren. Dat blijkt uit onderzoek van datawetenschapper Ahmed Nait Aicha, waar hij onlangs op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Stichting Senioren Zorg heeft aanwijzing gekregen

  De kwaliteit van zorg schiet er tekort

 • Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam heeft een last onder dwangsom

  Present heeft wel verbeteringen doorgevoerd, maar nog niet genoeg om te voldoen aan de aanwijzing

 • Intensieve samenwerking TU/e, WUR, UU & UMC Utrecht

  De focus in de samenwerking ligt op de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, energie, voedsel en duurzaamheid

 • Handreiking (Vroeg)signalering Alcoholproblematiek in ziekenhuizen

  De Handreiking (Vroeg)signalering Alcoholproblematiek (pdf) is nu beschikbaar. De handreiking helpt zorgverleners in het ziekenhuis om problematisch alcoholgebruik bij patiënten op tijd te signaleren.

meer nieuws