UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuwe zorgaanbieders ggz van goede wil, nog niet alles op orde

Vorig jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1.041 vrijwillige aanmeldingen van nieuwe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De inspectie keek naar al deze aanmeldingen en waar nodig werd een contact of bezoek gepland. Dat laatste gebeurde 79 keer. Over het algemeen is de aandacht voor persoonsgerichte zorg heel goed. Nieuwe aanbieders zijn ook gemotiveerd om snel verbeteringen door te voeren. Want dat is soms nog nodig. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.


  » Volledige artikel

meer nieuws