UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Uitnodiging KNMG Artsen Onderzoek: Vroegsignalering alcoholproblematiek

Het zo vroeg mogelijk signaleren van alcoholproblematiek is belangrijk om mensen effectief te helpen en op tijd door te verwijzen. Om jou als arts hierin te ondersteunen willen wij inzicht verwerven in jouw kennis, houding en bereidheid om alcohol in de spreekkamer ter sprake te brengen. Voor dit onderzoek werkt de KNMG samen met Tranzo, Tilburg University, die o.a. de Landelijke Werkgroep Tweedelijn trekt, vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.


  » Volledige artikel

meer nieuws