UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Subsidie voor het realiseren van 95 ontmoetingsruimten geclusterd wonen

 De ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken hebben 99 zorginstellingen, woningcorporaties, marktpartijen en burgerinitiatieven een bijdrage gegeven om ervoor te zorgen dat er 195 extra ontmoetingsruimten voor ouderen bijkomen. Het geld komt uit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting dat het bouwen en realiseren van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen mogelijk maakt. Dit meldt Rijksoverheid.


  » Volledige artikel

meer nieuws