UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Oproep Ieder(in): ‘Zet plan voor een eigen bijdrage voor jeugdzorg niet door’

Het demissionaire kabinet heeft plannen om een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Deze bijdrage moet het financiële gat opvullen dat ontstaat nu een half miljard aan bezuinigingen van de tafel is. Belangenorganisatie Ieder(in) stelt dat dit voorbij gaat aan het effect op ouders en kinderen en dat het kabinet met dit plan tien jaar terug de tijd in gaat. Volgens Ieder(in) staat dit haaks op het Kinderrechtenverdrag, het VN-verdrag Handicap en artikel 1 van de Grondwet. Dit meldt de organisatie op haar website.


  » Volledige artikel

meer nieuws