UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Poll: De nieuwe cliëntprofielen gaan de wijkverpleging enorm helpen

De Nederlandse Zorgautoriteit werkt in een experiment aan een bekostiging op basis van cliëntprofielen. Deze manier van bekostigen moet maatwerk stimuleren in de contracten en het draagt volgens de NZa bij aan het voorkomen van zorg, het versterken van innovatie en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid.


  » Volledige artikel

meer nieuws