UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Steeds minder keuzevrijheid voor mensen die ggz of wijkzorg nodig hebben'

Doordat zorgverzekeraars steeds minder restitutiepolissen hebben, neemt de vrije artsenkeuze voor consumenten af. Verzekeraars vervangen steeds vaker hun restitutiepolissen voor combinatiepolissen en die vergoeden ggz en wijkzorg niet als de zorgverlener niet gecontracteerd is. Volgens de Consumentenbond handelen zij in strijd met de Zorgverzekeringswet als zij aan de vergoedingen voor ggz en wijkzorg zitten. De Tweede Kamer moet ingrijpen, aldus de Consumentenbond.


  » Volledige artikel

meer nieuws