UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Minder mensen met verstandelijke beperking en gedragsstoornis krijgen zorg

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is zwaar en prijzig. VG7-gehandicaptenorganisaties weigeren deze groep cliënten om die redenen steeds vaker. Daardoor worden de wachtlijsten steeds langer. Dit meldt het Algemeen Dagblad.


  » Volledige artikel

meer nieuws