UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Coronapandemie leidde inderdaad tot slechter mentaal welzijn jongeren

Voor de derde keer is door het RIVM en Nivel onderzocht wat in de wetenschappelijke literatuur staat over de gezondheidseffecten van de coronapandemie. Opnieuw laten de studies zijen dat jongeren een verslechterde mentale gezondheid hadden en dat uitgestelde zorg negatieve gevolgen had voor de gezondheid. Dit meldt het RIVM, dat pleit voor meer aandacht voor neveneffecten van beleid op volksgezondheid en -welzijn. 


  » Volledige artikel

meer nieuws