UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Noodzaak van een continu ontwikkelklimaat met de medewerker als regisseur voor verandering

Noodzaak van een continu ontwikkelklimaat met de medewerker als regisseur voor veranderingDe huidige transformatie en continu veranderende, snelle arbeidsmarkt in de zorg, vragen van iedere medewerker om vertrouwen en kracht in jezelf te blijven ontwikkelen. Voor een optimaal ontwikkelklimaat is ruimte in de breedste zin essentieel. Zo zijn digitalisering en standaardisering de basis om ruimte en tijd te creëren, zorgen zelfkennis en eigenaarschap om kracht en vertrouwen te ontwikkelen en is een echte dialoog nodig om professionaliteit en natuurlijke talenten aan elkaar te verbinden.Vitalis transformeert zich naar dit ontwikkelklimaat niet vanuit beheersing en control, maar vanuit haar kernwaarden: ertoe doen, zelf doen en meedoen. Onze Mens, Werk, Organisatie Ontwikkelaars zetten deze manier van continu ontwikkelen via werkplekleren om naar vitale teams. Een transformatie die het mogelijk maakt dat Vitalis de juiste kwaliteit in huis heeft voor de zorguitdagingen van morgen. In de verdiepingsworkshop inspireren we jullie graag hoe belangrijk de HR-verwevenheid met deze bestuurlijke vraagstukken is en hoe deze ontwikkeling in de praktijk vorm krijgt.

Een transformatie die het mogelijk maakt dat Vitalis de juiste kwaliteit in huis heeft voor de zorguitdagingen van morgen! Een inspirerende themasessie door Xandra Haas, Social Controller, Marinka Vale, Manager RVE Shared Service Center en Inge Fleischeuer, Bestuurder bij Vitalis

Xandra Haas, Social Controller, Vitalis

Marinka Vale, Manager RVE Shared Service Center, Vitalis

Inge Fleischeuer, Bestuurder, VitalisDe 10e editie van de Raet HR Benchmark is verschenen; het toonaangevende HR-onderzoek dat Raet met onderzoeksbureau Motivaction heeft uitgevoerd. Dit keer werd de mening gevraagd aan 1420 medewerkers, 607 HR-managers, 408 zzp’ers en 100 bestuurders over onderwerpen als inzetbaarheid van medewerkers, werkplezier, leiderschap en de rol van HR. Op de Summit ontvangt u het onderzoeksapport.meer nieuws